Siam Crown Kennel

Les Mari Furunes sin artikkel om utfasing og Johanne Bertlings master om Hundelovens forskrift. Ane Møller Gabrielsen har tatt doktorgrad om Farlige hunder.

 

Raseforbudgruppen


Raseforbudgruppens formål er å veilede og støtte alle som rammes av Hundelovens forskrift om hunder, bidra til ansvarlig hundehold, arbeide for en rettferdig, effektiv og rasenøytral lovgivning.

Det finnes store mørketall på hunder som har blitt avlivet på grunn av lovens dokumentasjonskrav uten at disse sakene har fått offentlig oppmerksomhet. I flere tilfeller er vi rimelig sikre på at hundeiere har gått med på avliving etter betydelig press fra politiet og/eller på grunn av den store økonomiske byrden de ble pålagt fra det øyeblikket hunden ble tatt i forvaring. Vi mener at mange hunder kunne vært reddet hvis eierne hadde fått rask og god veiledning og blitt satt i kontakt med de rette fagfolk

Det startet som et kynologisk forsøk

Det startet som et kynologisk forsøk på tidlig 1950-tall og avsluttes nær 40 år senere med internasjonal FCI-godkjenning av en av de mest spennende hunderasene i nyere tid - tsjekkoslovakisk ulvehund. Rasen som er nasjonal hunderase for Republikken Slovakia.

Tsjekkoslovakisk ulvehund ble utviklet etter avslutningen av et vitenskapelig eksperiment ledet av militære fagfolk og sivile etologer, veterinærer og oppdrettere hvor ulv ble parret med noen av verdens beste brukshunder - schäferhunder fra den fhv tsjekkoslovakiske grensevakten. Formålet med forsøket var å sammenligne blandingshundenes utseende og atferd over flere generasjoner med grensevaktens tjenestehunder. Ved forsøkets slutt viste tester at blandingshundene manglet endel av de elementene som var nødvendig for grensevaktens tjenestehunder, men med de positive erfaringene med hensyn til sosial atferd og andre bruksegenskaper startet utviklingen av en hunderase som finns over hele verden untatt Norge.

Som det eneste land i verden har Norge forbud mot å importere, eie eller avle tsjekkoslovakisk ulvehund eller blandinger hvor rasen inngår. I forarbeidene til hundeloven skriver Justisdepartementet at det ikke er kjent med at tsjekkoslovakisk ulvehund har vært til fare for eller skadet noen - verken her til lands eller i andre land men at denne internasjonalt godkjente hunderasen må forbys av hensyn til naturen. En påstand som forundret fagfolk.

Forslaget om å forby tsjekkoslovakisk ulvehund mottok departementet fra fem personer. Tre av dem er omtalt som tidligere justisminister Dørums privat inviterte men lite hundekyndige "fedregruppe", Arnt Orskaug er lokallagleder i Folkeaksjonen for ny rodyrpolitikk hvis mål er et ulvefritt Norge og Ben Werner er erklært tilhenger av Folkeaksjonen. Ifølge Orskaug bør alle hunder som av utseende kan minne om ulv forbys og på "fedregruppens" hjemmeside fikk de to ulvemotstanderne rikelig plass til å utbrodere "udokumenterte påstander og sære teorier" om raser de ikke kjente samt å forsøke å kriminalisere eierne.

Departementet tok seg ikke bry med å innhente opplysninger om rasen fra den norske kennelklubben eller fra de som kjenner den bedre. Informasjon som Departementet mottok fra den slovakiske kennelklubben som forvalter rasens standard, fra oppdrettere og eiere med inngående kunnskap og lang erfraring ble ikke nevnt verken i forarbeid eller lovforslag. Det ble derimot Orskaug som skrev at rasen var "skremmende for barn" og "skadelig for naturen". Werner som påsto å ha personlig kjennskap til rasen måtte senere innrømme at det ikke var tilfelle. Det var ikke første gang han ble tatt "med buksene rundt anklene", ulvemotstanderen hadde sendt flere brev til Storting og forvaltning med grovt uriktige opplysninger for å få rasen forbudt.

I lovens høringsdokumenter er de ovenfor nevnte fem de eneste som har nevnt tsjekkoslovakisk ulvehund og er også de eneste som foreslår rasen forbudt. "Fedregruppen" mente at denne FCI-godkjente hunderasen måtte forbys fordi blandingshunder hadde angrepet folk i Amerika. Orskaug som mente at alle ulvelike hunder måtte forbys samt at tsjekkoslovakisk ulvehund var "skremmende for barn" og "farlig for naturen". Werner som hadde gjort seg bemerket med desinformasjon, personforfølging, sjikane og trakassering samt anmeldelser med uriktige opplysninger for å få avlivet hunder han ikke likte fikk takkebrev fra departementet.

Samrøret mellom departementets lite hundekyndige saksbehandler og overaktive lobbyister med ulike private særinteresser fikk avgjørende betydning for rasens fremtid i Norge.

Norsk Kennel Klub, Dyrebeskyttelsen, NOAH - for dyrs rettigheter med flere var sterkt kritisk til departementets behandling av forslag til hundelov, lovens raseforbud og det tette samarbeidet med inkompetente "rådgivere". I brev til Stortingets justiskomité krevde derfor blant andre NKK og Dyrebeskyttelsen at hele lovforslaget måtte trekkes tilbake og at lovarbeidet måtte starte helt fra nytt. Med ny høringsrunde og en frittstående arbeidsgruppe utenfor departementet med deltakere fra fagmiljø, hundeeier- og dyrevelferdsorganisasjoner. Kravet ble ikke etterkommet.

Om raseforbudet skrev Kennelklubben til Stortingets justiskomité blant annet at

Forbudet av tsjekkoslovakisk ulvehund er ikke faglig begrunnet men basert på private særinteressers nære kontakt med departementet. I den grad det er brukt eksterne kilder har kunnskapen vært så begrenset at det er åpenbart at Departementet har latt seg forlede av overaktive lobbyister med varierende motiver og liten kunnskap om hund.