Fra: Ben Werner [mailto:bwerner@online.no]
Sendt: 11. august 2002 12:18
Til: postmottak@ld.dep.no
Kopi: postmottak@jd.dep.no; postmottak@md.dep.no; postmottak@dirnat.no

Emne: Vedrørende import av "hunderasene"/ulveblandinger som " tjekkoslovakiske ulvehunden" og " Saarloos Wolfhond"...er ikke dette rene ulvehybrider!?

Ser at det finnes flere individer av rasene " tjekkoslovakiske ulvehunden" og " Saarloos Wolfhond" importert til Norge.

a) Er Norske myndigheter klar over at dette er blandinger av ulv/hund (gjerne vill ulv/schaferhund) og (ved flere av de importerte hundene oppgis det at andelen ulv er større enn 20%(ryktene sier opp til 50% ulv)?

b) Er disse "hunderasene" virkelig lovlige ? Eller er det en "glipp" at de ikke står på listen over "farlige/uønskede" raser til Norge?

c)Vedrørende den Tsjekkoslovakisk ulvehund, er dette en rase som er beskrevet til å ha tilnærmet samme utseende og adferd som ulv ...."hundene" som jeg har sett importert til Norge er i f4 (eller f5) genrasjon etter er en ren blanding av schaferhund og ulv i førstegenerasjon. Hunden ble utviklet til "en ulv/hundetype" til å jobbe i flokk og drive grensebeskyttelse i det tidligere Tjekkoslovakia.... kan dette være"hundetype" som det er ønskelig å få til Norge?

d)Tenk på de konsekvensene det blir når rømte "hunder av disse typer kommer løs (enten med vilje eller ved uhell) i Norsk natur...Dette er "hunderaser" som har vist at de kan parre seg med vill ulv....av utseende og adferd minner mere om ulv enn hund.... og selv erfarene ulveforskere/zoologer trenger ofte DNA prøver for å være sikre på om det er ulv eller ovennemte"hunderaser"! Der kanskje noe eksemplarer av rasen" tjekkoslovakiske ulvehunden" som er i Norge er så like og med en detallikhet mellom avisenes bilder av "vill ulv" med rar/tam adferd bla på Elverum og i Østfold den siste tiden er mer enn påfallende...

Som en digresjon kan nevnes at det kan virke påfallende at de senere tiders"nærkontakt" mellom mennesker og "ulv" med tam adferd, eller adferd som ikke er "typisk for vill ulv" har skjedd i områder der det er oppdrettere av " tjekkoslovakiske ulvehunden" og " Saarloos Wolfhond... eksempelvis i Våler i Østfold, Elverumsområdet osv....

Er Norske myndigheter klar over hvilke konsekvenser disse "hunderasene" som" tjekkoslovakiske ulvehunden" og " Saarloos Wolfhond" kan gjøre for det Norske miljøet dersom enten ved uhell eller fra ulveforkjempere (som eks alphagruppen) eller ekstreme ulvemotstandere kan gjøre med å "miste/sette ut osv" disse rasene ut i Norskt miljø og skape "ulvehybrider av all norsk vill ulv?......
Dette er dog beviselig raser som allerede har mere enn 20% ulv i seg og som har vist reproduksjonsevne med villulv!

Se informasjon om rasene:
INFO OM Tsjekkoslovakisk ulvehund: http://www.wolfdog.org http://www.norwolf.no
INFO OM Saarloos Wolfhond: http://people.freenet.de/whitefang/saarloos_wolfhond.htm

Jeg som skriver dette er friluftsmann, jeger, hundeeier (mangeårig hundefører og instruktør i Norske Redningshunder ), tror selv jeg har et balansert forhold til til ulvesaken...er for vill ulv...ulv som har ulvens adferd , men klart imot ulvehybrider...tamm ulv og ulv som ikke har ulvens skyhet!

Personlig mener jeg at " tjekkoslovakiske ulvehunden" og " Saarloos Wolfhond" bør forbys...at de er skadelige for Norsk natur og at de frembringer frykt med sitt utsende/ulvelikhet, samt har en adferd med ulvens sterke jaktinstinkt og hundens beskyttelse/oppsøkende adferd som gjør rasene farlige både mot vilt og i gitte situasjoner og også for folk (spesielt barn som løper/eller faller)dvs utløser jaktadferd/byttedrift.

Forventer ikke svar, men ønsket å informere !

BEN WERNER
[Adresse fjernet]
[Telefon fjernet]