"I den grad det er brukt eksterne kilder har kunnskapen vært så begrenset at det er åpenbart at Departementet har latt seg forlede av overaktive lobbyister med varierende motiver og liten kunnskap om hund." (Norsk Kennel Klub)

Det startet med diskusjoner på internett

Diskusjonene med justisdepartementets ressursperson Ben Werner om hundeloven og raseforbud endte som regel med personangrep, trakassering og trusler mot de som var uenige med han. For noen resulterte diskusjonene i falske anmeldelser fra Werner med krav om at hundene deres blle avlivet eller med forsøk på å lage problemer i privatliv eller arbeidsforhold.

Et lite utdrag fra diskusjonene viser at de som er uenige i hans rasehets må påregne personlige represalier:

  • En kvinnelig hundeeier ble seksuelt sjikanert på nettet.
  • En statistiker som var avhengig av sitt profesjonellle omdømme ble hengt ut som faglig udyktig.
  • Eieren av en redningshund ble grunnløst politianmeldt med krav om hunden ble avlivet.
  • Det forsøkes skapt problemer i privat- og arbeidsliv. "Jeg har rekognosert ditt nærmiljø og snakket med dine naboer" skriver Werner til en hundeeiere som hadde en rase Werner ikke likte.
  • Arbeidsgivere ble tilskrevet og truet med negativ omtale i media dersom den ansattes nettaktivitet ikke opphørte.
  • En amstaffeier som var en av de som ivrigst argumenterte mot raseforbud ble flere ganger politianmeldt og hver gang ble saken henlagt. Da eieren ba Werner om å slutte sin mangeårige trakassering og forfølging var svaret "Ta en Tore Tønne. Det løser alt." Som kjent tok industrilederen og senere statsråd Tore Tønne sitt eget liv etter mediehets.
  • Medlemmer av Norske Redningshunder som gjenga episoder fra "ekspertens" periode i NRH ble truet med represalier.
  • En jurist vurderte Werners utfall som straffbar personhets og truende..
  • Eiere som diskuterte sine hunders hverdagsatferd ble sjikanert for uvitenhet, at de var uegnet som hundeeiere og at hundene de eide burde avlives.

Etter å ha blitt utestengt fra flere webfora grunnet trusler og sjikane benytter "eksperten" nå (2008) en mer handfast måte for å fjerne hunder han misliker.

t type="text/javascript"> P7_PMMinit();