romerikesblad

 

Bygdevern og terror

Gjennom pressen har det i senere tid kommet frem opplysninger om at "Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk" har god kontakt med ordførere i norske utkantkommuner. Det tilsier at virksomheten i slike kretser bør bli mer allment kjent.

For vel to år siden var jeg til stede ved en rettsak i Sverige, der en svensk statsborger var tiltalt for over lengre tid å ha drevet telefonterror med drapstrusler rettet mot blant annet flere nordmenn. Under rettsforhandlingene kom det fram at tiltalte hadde en utrolig detaljert kjennskap til de personer han hadde trakassert, og det kom fram at han beundret og hadde sine opplysninger fra flere navngitte personer på norsk side av grensen. Dette var i hovedsak personer som har sine navn knyttet til "Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk" og "Norges bygdevernforening". Dessuten kom det fram at en person fra "Østre Hedmark vilt og miljøforening" hadde bedrevet samme geskjeft overfor svenske bygdefolk som tiltalte overfor norske. Jeg skal nå spare disse personer fra å få sine navn offentliggjort. Det er greit når de selv vet at deres identitet er kjent. Opplegget var preget av at de trodde det ville bli vanskelig å spore og straffeforfølge slik virksomhet over landegrensen, noe som tiltalte ved én anledning for så vidt røpet.

Stort sett alle siviliserte nasjoner synes å være enige om at terror skal bekjempes, nær sagt med alle midler. Selvfølgelig er det forskjell på telefonterror og den grove terror vi ser ute i verden i dag. Men all terror bygger på samme grunnprinsipper og samme mentalitet. Det gjenstår bare et spørsmål om grader i bruken av virkemidler. Det bør være noe å tenke på for "fotfolket" som støtter opp om slik virksomhet.

24. september 2004

Paul Granberg.