Aggresjon mellom hunder

Foreløpig sammendrag fra et seminar hos Manimal i april 2010 med egne kommentar samt linker.

Hva er aggresjon. .

Etologer definerer aggresjon som en del av en handling som har som hovedmål å skade et annet individ eller gjenstand. Aggresjon er en sosial atferd som forklares ut fra motivasjonen bak atferden. Aggressivitet er tendensen til å vise aggresjon, eller med andre ord hvor ofte hunden viser aggressiv atferd (i forhold til hvordan hunden oppfatter situasjonen).

Noen former for aggresjon er:

 1. kjønnsbestemt aggresjon (det er mer vanlig at hunder av samme kjønn føler seg provosert av hverandre enn at hunder av ulike kjønn gjør det).
 2. idiopatisk aggresjon (forårsaket f.eks av nevrologisk sykdom som epilepsi og lignende)
 3. irritabel aggresjon (frustrasjon og irritasjon kan føre til aggresjon)
 4. fryktindusert (fryktbetinget) aggresjon (herunder smerteindusert aggresjon som f. eks hard avstraffelse).
 5. operant (el. instrumentell) aggresjon (innlært eller miljøpåvirket a. som benyttes for å oppnå noe).
 6. morsaggresjon (beskyttelsesaggresjon, f eks forsvar av valper).
 7. territoriell aggresjon (f eks forsvar av eier og eierens famile, hus og hage ).
 8. dominansaggresjon (f eks ved at hunden reagerer aggressivt når noen nærmer seg noe den mener å ha eierskap til eller forvalter).

Man kan kun i de sjeldneste tilfeller omtale en hund som generelt aggressiv. Aggresjon vil derfor være et uttrykk for noe hunden ønsker å oppnå eller prøver å unngå. ¤

Årsaker til aggresjon

Årsaken til at hunder reagerer aggressivt kan være sammensatt av mange faktorer. For å iverksette riktige tiltak som kan endre atferden det er mye som må avklares først. Blant hundene som Manimal i 2009 hadde til adferdskonsultasjon var i alt 37% manglende sosialisert og ca 71% var eldre enn 12 uker da de ble solgt fra oppdretter. Dette kan være medvirkende årsak bak problemer relatert tll frykt, fryktaggresjoner og separasjonsproblemer..

Statistikk fra andre land viser tildels betydelig forskjell med hensyn til hvilke typer aggresjon som forekommer mest i de ulike land og forteller lite om hundeholdet i vårt eget. Fra England viser statistikken f eks at hundeaggresjon mot mennesker er langt høyere enn andre former for aggresjon mens norske atferdsterapeuters erfaring er at hos oss er aggresjon hunder imellom et større problem enn aggresjon mot mennesker. Statistikk speiler kulturforskjeller - også i hundeholdet.

Undersøkelser foretatt av prof Morten Bakken ved UMB (1996) og av veterinærene Nydal og Kleppe (2002/2003), den siste over raser hvor mer enn 20% av individene har vist aggresjon mot andre hunder viser at aggresjon kan være rasemessig betinget. Nydal og Kleppes undersøkelse som er basert på informasjon fra instruktører på kurs og atferdsterapeuter viser at Schäferhund, Rottweiler, Riesenschnauzer, Leonberger og Dobermann toppet listen over større raser som viste aggresiv atferd mot andre hunder. Løberg antydet at eierne av større raser kunne være raskere til å søke eksperthjelp ved mistanke om negativ atferdsendring hos hunden fordi påførte skader fra større raser er mer omfattende enn for de mindre, samt at forebygging er enklere enn rehabilitering.

Men også mange små raser er kjent for å være aggressive. I 2009 toppet en av dachsrasene statistikken over aggressive raser og for Jack Russel terrier, en relativt ny rase i Norge viser kurven en bratt stigning m h t eiere som søker profesjonell hjelp for aggresjon hos sin hund. At Cocker Spaniels har høy hyppighet av aggresivitet har vært kjent lenge. Alle fargevariantene av Cocker Spaniels kan være aggressive, men de ensfargede mer enn de flerfagede, og de røde mer enn de svarte. Aggresjon hos Cocker Spaniels i Norge kan spores tilbake til to rødfargede importerte hanner. Aggresjon hos Cockere skyldes ofte det man kaller ressursforsvar eller at de er possessive. I noen tilfeller kan aggressiviteten også forklares med mulig limbisk epilepsi som er en hjerneskade som utvikles gradvis. Disse årsakene finner man også hos andre raser, men ikke så utpreget som hos Cocker Spaniels. Aggresjon og frykt er arvbart..

Årsak og tiltak

De vanligste atferdsproblemene som eieren søker hjelp for:

 • Fryktaggresjon mot andre hunder
 • Frykt, angst eller fobi for lyder, hendelser eller steder
 • Fryktaggresjon mot mennesker
 • Separasjonsproblemer
 • Oppmerksomhetssøkende

De vanligste årsakene til fryktaggressjon er:

 • Manglende erfaring hos hunden
 • Uheldig erfaring
 • Medisinske årsaker
 • Arvelige faktorer
 • Smerter
 • Straff/Aversiver

Faktorer som forverrer eller kan forverre fryktaggresjon er

 • positiv straff, aversiver
 • kirurgisk kastrering

Tiltak for å mestre/forhindre aggresjon mot andre hunder

Tiltak for å lære hunden å mestre frykt og å forhindre aggresjon kan være:

Fysisk kastrering kan hjelpe for å redusere aggressiv atferd, men kan ha motsatt effekt for hunder med fryktaggresjon. Svært forenklet (og dermed kanskje litt feil) kan man si at testosteron (det mannlige kjønnshormon) gjør hunden modig og tøff. Med kastrerering fjerner man hundens modighet og tøffhet og frykten kommer sterkere fram. Dermed kommer også fryktaggresjonen mer frem.

Det er tidligere påvist at tisper med nyfødte valper utskiller et duftstoff (feromon) som har en beroligende effekt på valper. Ved hjelp av forskning er dette duftstoffet blitt isolert og analysert. Dette har resultert i produksjon av en type duftstoff (DAP) som også har beroligende virkning på voksne hunder. DAP fås som spray, halsbånd eller som en boks som når den plasseres i et 220 volts strømuttak avgir en duft som virker beroligende på hunden. Mange har god erfaring med DAP i forbindelse med raketter og smell på nyttårsaften mens andre melder om ingen eller motsatt effekt.

Det er også mulig å dempe fryktaggresjon ved endring av kosten. En produsent leverer en fortype som er benevnt CALM og som skal påvirke opptaket av tryptofan, en aminosyre som inngår i produksjonen av en nevrotransmitter som heter serotonin. Det er denne vi ønsker mer av når vi gir det som populært kalles ”lykkepiller”. Et kosttilskudd som påvirker opptaket av tryptofan kan lages av en gitt mengde cottage cheese, vitamin B6 (pyridoxin) og karbohydrater (f eks en loffskive, ris eller lignende). Se sidekolonnen for nærmere detaljer.

Prognosene for å få redusert fryktaggresiv atferd varierer med

 • Årsak
 • Problemets varighet
 • Intensiteten i hundens reaksjon
 • Hvor godt hundens aggressive atferd er generalisert (befestet)
 • Hvilke tiltak som tidligere er blitt forsøkt
 • Er hunden kastrert og har blitt verre?
 • Hundeeieren og omgivelsene

Les mer om aggresjon.

Dominans og Lederskap

Myten.

Tidligere ble mye av atferden til hunden forklart relativt enkelt og ble sett i forhold til hierarki og sosial struktur. Mange dyktige hundetrenere og atferdskonsulenter mente at hunder var motivert til å oppnå en høyere status i forhold til andre hunder eller mennesker og at ønsket om makt ledet hunden til å vise aggresjon for å nå dette målet.

Hvor kommer dominansteorien fra?

Tidlige studier av ulv i fangenskap foreslo at det fanns en streng sosial struktur, eller et hierarki, som ble vedlikeholdt av aggresjon. Dette ble ukritisk overført til samspillet og reaksjoner hunder imellom, og senere også mellom hund og menneske. Teorien skulle da altså også gjelde på forhold mellom to ulike arter, hund og menneske, og at hunder så på sitt forhold til mennesket i form av sin relative status. Det finns ingen forskning som underbygger denne teorien.

Nyere studier av ulv i naturlige omgivelser (L. David Mech m fl) forkaster myten om at ulveflokkens sosiale struktur (hierarki) er basert på vedlikeholdt aggresjon fra et lederskikt. Når vi forsvarer et lederskap som straffer hunden når den viser en atferd vi ønsker mindre av ved å begrunne det med at "sånn gjør ulver det" bruker vi en forklaringsmodell som er foreldet og feil. Det er ikke "sånn ulver gjør det" - dessuten er ikke våre hunder ville ulver men en art som har levd sammen med oss og utviklet seg slik vi ønsker det i mer enn ti tusen år. Hvordan "ulver gjør det" blir derfor relativt uinteressant med hensyn til oppdragelse av våre kjæledyr. At vi ved hjelp av nyere viten og observasjoner av ulv også bedre kan forstå deler av hundens atferd er en annen sak.

og hva med den dominerende flokklederen?

Ifølge L. David Mech m fl viser nyere forskning at i naturen lever ulv i familiegrupper basert på far, mor og avkom til valpene blir så store at de forlater familien og etablerer sin egen. Myten om "Alfa-ulven" som lederen som må befeste sin egen posisjon ved bruk av aggresjon som maktmiddel er forkastet. Likevel ser man tesen om (den dominant styrende) flokklederen eller hunden som prøver overta "makta" i familien gjentatt i TV-programmer, artikler og innlegg. Gang etter gang.

Aggressjon og RHP

Kommer.

Lorem ipsum dolor sit amed sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, eu feugiat nulla at vero eros et accumsan et odio qui blandit praesent luptatum augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Lorem ipsum dolor sit amet, contuer adiping elit, sed diam nonummy nibh euismod.

Kommer......

Lorem ipsum dolor sit amed sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, eu feugiat nulla at vero eros et accumsan et odio qui blandit praesent luptatum augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Lorem ipsum dolor sit amet, contuer adiping elit, sed diam nonummy nibh euismod.