Utviklingen av rasen

utviklingen

Fra forsøkets start til stamboka ble lukket ble det gjennomført 48 parringer med tilsammen 41 forskjellige renrasede schäferhunder som alle samt deres etterkommere har bestått kravene for Schh3. (48 parringer fordi noen av schäferhundene ble brukt som parringspartner to eller tre ganger). Under er et skjema som i alfabetisk rekkefølge viser hvilke hunder som ble benyttet. Til venstre er oppført er hvilke renrasede hunder som ble brukt og til høyre hvilken ulv eller F1 - F5 (avkom i 1. - 5. generasjon) de ble parret med. Markert på hvit bakgrunn er vellykkede parringer hvis etterkommere dannet dagens rase. Feltene med grå bakgrunn viser parringer som gikk feil eller hvor etterkommere ikke ble benyttet og fjernet fra avlen.

Achmed von Haus Berlin × Alka z Pohranièní stráže (F3)
Achmed von Haus Berlin × Kaèa z Pohranièní stráže (F3)
Ajax vom alten Pleen × Ura z SNB CS (F1)
Aldo von der Pappelgarten × Duna z Pohranièní stráže (F3)
Aldo von der Pappelgarten × Asta z Pohranièní stráže (F3)
Aldo von der Pappelgarten × Meky z Libìjovického zámku (F3)
Alex von Rudingen × Barka z Pohranièní stráže (F2)
Alma Soleg CS × Xavan z Pohranièní stráže
Alma z Pohranièní stráže × Odin z Pohranièní stráže (F2)
Amor z dvora Ker-Pal CS × Eida z Pohranièní stráže
Anka z Pohranièní stráže × Odin z Pohranièní stráže (F2)
Ardo Bropa × Osa z Pohranièní stráže (F2)
Arno z Pohranièní stráže × Tila z Pohranièní stráže (F2)
Arno z Pohranièní stráže × Cela z Pohranièní stráže (F2)
Arno z Pohranièní stráže × Santa z Pohranièní stráže (F2)
Asta z SNB × Argo (wolf)
Bojar vom Schotterhof × Lejdy (wolf)
Boris z Pohranièní stráže × Alena z Pohranièní stráže (F3)
Brex z Dìèínských skal × Aga z Pohranièní stráže (F3)
Brex z Dìèínských skal × Asta z Pohranièní stráže (F3
Cetka z Pohranièní stráže × Old z Pohranièní stráže (F2)
Cézar z Bøezového háje × Brita (wolf)
Chera z Pohranièní stráže × Ink z SNB CS (F2)
Chido z Pohranièní stráže × Pluta z Pohranièní stráže (F3)
Cora vom Berg Karin × Argo z Pohranièní stráže (F4)
Coural Bropa × Capka z Pohranièní stráže (F3)
Drago z Pohranièní stráže × Aneta z Pohranièní stráže (F4)
Erle vom Devener Holz × Odin z Pohranièní stráže (F2)
Eros z Ivánky pri Dunaji × Santa z Pohranièní stráže (F2)
Etna z Dvojife × Old z Pohranièní stráže (F2)
Fila z Pohranièní stráže × Old z Pohranièní stráže (F2)
Filka z Pohranièní stráže × Old z Pohranièní stráže (F2)
Gotz vom Felsenstein × Dura z Pohranièní stráže (F5)
Gotz vom Felsenstein × Lady z Pohranièní stráže (F3)
Hasso zo ©amorína × Berta z Pohranièní stráže (F1)
Iva z Pohranièní stráže × Old z Pohranièní stráže (F2)
Kurt z Václavky × Brita (wolf)
Kurt z Václavky × Brita (wolf)
Merz z Rovenalu × Kaèa z Pohranièní stráže (F3)
Nina z Pohranièní stráže × Bikar z Pohranièní stráže (F1)
Odor z Pohranièní stráže × Odra z Pohranièní stráže (F3)
Onda z Pohranièní stráže × female Bikar z Pohranièní stráže (F1)
Orest ze Zimova × Bety z Pohranièní stráže (F1)
Savan z Pohranièní stráže × Osa z Pohranièní stráže (F2)
Xita z Pohranièní stráže × Bikar z Pohranièní stráže (F1)
York z Hoøej¹ího dvora × Cita z Pohranièní stráže (F2)
Zar vom Delitzer Berg × Taòa z Pohranièní stráže (F4)
Zur vom Delitzer Berg × Meky z Libìjovického zámku (F3)
Unkas z Pohranièní stráže × Odra z Pohranièní stráže (F3)


Ref: wolfdog.org